NIPT

De NIPT, niet-invasieve prenatale test, is een bloedtest waarbij bloed wordt afgenomen bij de zwangere. In het bloed van een zwangere zitten stukjes erfelijk materiaal afkomst van de placenta. In het laboratorium worden deze stukjes onderzocht op afwijkingen die wijzen op Down-, Edwards- of Patausyndroom. Bij de NIPT kunnen ook andere chromosoomafwijkingen worden gevonden. Je bepaalt zelf of je die wil weten.
Let op: de NIPT wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Als de uitslag van de NIPT wijst op een afwijking, is er een kleine kans dat deze uitslag niet juist is. Als de uitslag van de NIPT niet wijst op een chromosomale afwijking, is er een hele kleine kans dat je kind toch een van de onderzochte chromosomale afwijkingen heeft. Volgt uit de test een aanwijzing dat het kind een chromosomale afwijking heeft, dan is vervolgonderzoek mogelijk die meer zekerheid geeft.

Bekijk voor meer informatie www.pns.nl/nipt.

13-weken- en 20-weken-echo

Bij de 13-weken- en de 20-weken-echo wordt gekeken naar grove lichamelijke afwijkingen bij de baby. Het gaat niet om pret-echo’s. Bij de 13-weken-echo wordt ook niet naar het geslacht van de baby gekeken. De 13-weken-echo lijkt veel op de 20-weken-echo, maar omdat de baby dan nog veel kleiner is kan er minder worden gezien. Wordt er wel iets gezien wat zou kunnen wijzen op een afwijking, dan wordt er vervolgonderzoek aangeboden.

Je kan alleen kiezen voor de 13-weken-echo als je meedoet aan de IMITAS-studie. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 weken-echo.

Bekijk voor meer informatie www.pns.nl/13-wekenecho

Bij de 20-weken-echo wordt gericht gekeken naar mogelijke afwijkingen bij de baby. Dit onderzoek geeft veel informatie over hoe de baby zich ontwikkelt. Worden afwijkingen gevonden, dan wordt vervolgonderzoek aangeboden. Afhankelijk van de ernst van de afwijking is dat vervolgonderzoek in Zeeland of in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Bekijk voor meer informatie www.pns.nl/20-wekenecho.

Neem contact met ons op

Hoe kunnen wij je verder helpen?