Klachtenregeling

Tevreden? Zeg het voort. Ontevreden? Vertel het ons!

Wij zetten ons in om je zwangerschap, bevalling en kraambed zo zorgvuldig en vakkundig mogelijk te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je met vragen zit, twijfels hebt of niet tevreden bent over onze zorgverlening. Het kan daarbij gaan om hoe je je door ons bejegend voelt, hoe je door ons medisch bent begeleid of hoe ons beleid voor jou heeft uitgepakt. Is dat het geval, vertel het ons dan. Misschien is er sprake van een misverstand en kan de onvrede in een gesprek opgelost worden. We nemen graag de tijd om hierover rustig met je te praten.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om er samen naar jouw tevredenheid uit te komen, dan kun je gratis een klachtenfunctionaris inschakelen via het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (via https://klachtverloskunde.nl/).

Een klachtenfunctionaris kan je advies geven als je ontevreden bent over onze zorgverlening of als je een klacht hebt over ons. De klachtenfunctionaris heeft een onpartijdige en onafhankelijke rol: de functionaris luistert naar beide kanten van het verhaal en bemiddelt tussen jou en ons. De klachtenfunctionaris onderzoekt niet of de klacht terecht is.

Wij proberen, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen.

Geschilleninstantie verloskunde

Lukt het niet om er, al dan niet met hulp van een klachtenfunctionaris, uit te komen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie verloskunde (http://www.geschilleninstantieverloskunde.nl). Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil 6 maanden.